MINIEXPRES Splátky – Online žiadosť o schválenie financovania

 

Vyplňte prosím všetky položky

PodnikateľSpoločnosť

Názov záujemcu*
Mesto
www
E-mail*
Telefón/mobilný telefón*
Obstarávacia cena vr. DPH
(min. 500 eur)
Špecifikácia predmetu financovania
(značka, typ)
Dátum začatia podnikania
Počet zamestnancov
Príjmy celkovo za posledný účtovný rok (v eurách)
Rozdiel príjmov a výdavkov za posledný účtovný rok kladnýzáporný
Predmet podnikania
Čistý mesačný príjem
(t. j. mesačný príjem po odpočítaní daní, odvodov, nákladov na bývanie vr. energií)
Druh bývania*
Rodinný stav*
Platiteľ DPH* ANONE
Aktívna zmluva v lízingovej spoločnosti* ANONE
Máte investičný alebo kontokorentný úver*
Ak ÁNO, vedený v banke
Názov dodávateľa predmetu financovania
IČO dodávateľa
Typ zmluvy* štandardnulové navýšenie s dotáciou
Dĺžka splácania
(v mesiacoch)
EUROLEASING SK s.r.o.
tel: +421 948 44 15 44, +421 948 44 99 41
e-mail: info@euroleasing.cz