MINIEXPRES Splátky – Online žiadosť o schválenie financovania

 

Vyplňte prosím všetky položky

PodnikateľSpoločnosť

Názov záujemcu
IČO
Kontaktná osoba*
Mesto
E-mail*
Telefón/mobilný telefón*
WWW
Obstarávacia cena vr. DPH
(min. 500 eur)
Špecifikácia predmetu financovania
(značka, typ)
Predmet podnikania
Dátum začatia podnikania
Počet zamestnancov
Tržby celkovo za posledný účtovný rok (v eurách)
Výsledok hospodárenia pre zdanením za posledný účtovný rok kladnýzáporný
Platiteľ DPH* ANONE
Aktívna zmluva v lízingovej spoločnosti* ANONE
Máte investičný alebo kontokorentný úver*
Ak ÁNO, vedený v banke
Názov dodávateľa predmetu financovania
IČO dodávateľa
Typ zmluvy* štandardnulové navýšenie s dotáciou
Dĺžka splácania
(v mesiacoch)
EUROLEASING SK s.r.o.
tel: +421 948 44 15 44, +421 948 44 99 41
e-mail: info@euroleasing.cz