Vyplňte prosím všetky položky

PodnikateľSpoločnosť
Obchodné meno:*
IČ:*
Meno a priezvisko:*
Obec:*
Telefón / mobil:*
E-mail:

Mám záujem o finacovanie tohto druhu nákupu hnutel'nej veci alebo hotovosti pre podnikanie:

Stroj, zariadeniaOsobný alebo úžitkový automobilNákladný automobil, tahač, návesSkladové zásoby, materiálHotovost so zástavou auta, stroja alebo zariadeniaHotovosť so zástavou pohl'adávok v splatnosti

EUROLEASING SK s.r.o.
tel: +421 948 44 15 44, +421 948 44 99 41
e-mail: info@euroleasing.cz