Časté otázky

 

Základné podklady pre schválenie financovania sú: živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, daňové priznanie vr. účtovných výkazov za posledné dva roky a presná špecifikácia predmetu financovania. U zložitejších obchodných prípadov si individuálne môžeme vypýtať ďalšie podklady ako napr.: účtovné výsledky za prebiehajúci rok, výpis z bankového účtu alebo rozbor pohľadávok a záväzkov.

 
 

Áno, Štandardne financujeme automobily do veku 10 rokov, stroje a zariadenia bez obmedzenia veku, u niektorých prípadov môžeme požadovať doloženie znaleckého posudku preukazujúceho cenu financovaného predmetu.

 

Áno, Individuálne posúdime žiadosť o financovanie, zoznámime sa s podnikateľským zámerom a navrhneme možnosti a zabezpečenie financovania.

 

KOMUNIKUJTE – Oslovte nás a spoločnými silami sa pokúsíme situáciu riešiť.

 

Okamžite kontaktujte našu spoločnosť a príslušnú poisťovňu.

 

Áno, Súčasný klient zašle e-mailom žiadosť o prevod uzavretej zmluvy a súčasne predloží identifikačné údaje budúceho klienta vr. jeho hospodárskych výsledkov za posledný rok.

 

Áno, na základe žiadosti zaslanej e-mailom vykonáme vyúčtovanie nezaplatených splátok v súlade s uzavretými podmienkami zmluvy.

 

Telefonicky či e-mailom nás požiadať o zapožičanie veľkého technického preukazu. Na žiadosť uveďte: číslo zmluvy, dôvod zapožičania a spôsob prevzatia (poštou, osobne).